Fuel Line & Choke Tube Diagram for All Corvette Years

Back Plate | Choke Tube | Fuel Line (Fuel Pump to Carburetor) | Fuel Pump | Push Rod

Fuel Line & Choke Tube Diagram for All Corvette Years