Lock Striker Diagram for All Corvette Years

Anti Skid Plates | Door Striker Nut Plate | Door Striker Nut Plate Retainer | Door Striker Shim

Lock Striker Diagram for All Corvette Years