Dash Mat & Cowl Trim Diagram for All Corvette Years

Dash End Cap | Drip Rail | Firewall Insulation | Firewall Insulation Fastener | Kick Panel Edge Trim | Kick Panel Insert

Dash Mat & Cowl Trim Diagram for All Corvette Years