Power Brake Pedal & Booster Diagram for All Corvette Years

Brake Light Switch | Brake Pedal Pad | Brake Pedal Trim | Master Cylinder | Master Cylinder Cap | Vacuum Hose

Power Brake Pedal & Booster Diagram for All Corvette Years